Wdrażanie dyrektywy o ochronie sygnalistów w Polsce

Wdrażanie dyrektywy o ochronie sygnalistów w Polsce

W dniu 7 października 2019 r. Rada Unii Europejskiej oficjalnie przyjęła nową dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa unijnego. Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26 listopada 2019 r. i weszła w życie w dniu 17 grudnia 2019 r.

Kraje UE mają jeszcze kilka miesięcy do terminu wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów. Niemniej niezależnie od postępu prac legislacyjnych mających uregulować krajowe wymagania co do zakresu ochrony zawiadamiających, warto już teraz rozpocząć przygotowania do wdrożenia systemu informowania o nieprawidłowościach. Ostatecznie do 17 grudnia 2021 r. do polskiego porządku prawnego powinna zostać zaimplementowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Celem Dyrektywy jest zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony osobom, które publicznie ujawniają informacje o naruszeniach w organizacjach w kontekście ich działalności zawodowej (zwanymi “osobami zgłaszającymi” lub “informatorami” tj. „sygnalista” z ang. whistleblower).

Dyrektywa określa minimalne zasady ochrony sygnalistów, nakazuje tworzenie bezpiecznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości, pozostawiając przy tym swobodę przyjęcia przepisów korzystniejszych dla osób dokonujących zgłoszenia w prawodawstwie krajowym. Niestety nie wiadomo jeszcze dokładnie, jak będą kształtować się te kwestie w prawie polskim i z jakimi obowiązkami będą musieli liczyć się pracodawcy. Już teraz jednak trzeba liczyć się z tym, że pracodawcy zatrudniający powyżej 50 pracowników będą musieli zmierzyć się z wdrożeniem w swoich firmach systemu zgłaszania nieprawidłowości.