Polityka zgłaszania nieprawidłowości

Polityka zgłaszania nieprawidłowości

Każda organizacja przywiązująca wagę do doskonalenia, rozwoju, zapewnienia zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawa oczekuje, że wszyscy pracownicy będą działać zgodnie z przyjętymi praktykami i zasadami biznesowymi. Organizacje dążą do sytuacji w których pracownicy podejmują działania w sposób etyczny i prawy, w zgodzie z politykami i procedurami a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Nieprawidłowe zachowania występujące w miejscu pracy są zazwyczaj w pierwszej kolejności zauważane przez pracowników. Dlatego też tak istotne jest, aby pracownik, który podejrzewa możliwość naruszenia reguł postępowania lub jest świadkiem nadużyć, był w stanie w sposób skuteczny poinformować o naruszeniu, bez obawy przed działaniami odwetowymi czy aktami dyskryminacji skierowanymi w jego stronę.

Stworzenie odpowiednich procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zgłaszającym czyli sygnalistom to pierwszy etap budowy systemu zgłaszania nieprawidłowości. Polityka zgłaszania nieprawidłowości powinna określać zasady i czynności, które należy podjąć w przypadku podejrzenia lub wystąpienia jakiegokolwiek poważnego przypadku niewłaściwego postępowania w zakresie:

  • naruszenia praw człowieka
  • przestępstwa karnego
  • nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z przepisów prawa
  • niespełnienie przepisów bhp
  • przestępstwa finansowego oraz nieprawidłowości księgowych
  • oferowania oraz przyjmowania korzyści majątkowych
  • przestępstw związanych z ochroną środowiska
  • naruszenia zasad wewnętrznych i procedur obowiązujących w organizacji

Wymienione zakresy nie stanowią katalogu zamkniętego a ich źródło leży w analizie ryzyka każdej organizacji.