Pakiet wdrożeniowy

Archiveco

Dzięki wdrożeniu organizacja wykaże zgodność z  obowiązującymi przepisami, podniesie poziom raportowania, rozwiąże problemy przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony osobom gotowym do podjęcia działań.

III etapy wdrożenia

I. opracowanie procedury
II. komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
IIII. szkolenie z zaimplementowanych rozwiązań