Pakiet kontrolny

Archiveco

Regularne monitorowanie wzmacnia przesłanie, że kierownictwo wyższego szczebla jest zaangażowane w uczciwość i etyczne zachowanie.

Obszary do monitoringu i kontroli

I. Audyt kanałów zgłaszania nieprawidłowości
II. Ewaluacja systemów informowania o nieprawidłowościach
III. Weryfikacja realizacji polityki – zero tolerancji dla działań odwetowych