Pakiet informacyjny

Archiveco
Szkolenia i właściwe informowanie uczestników ma na celu budowę właściwej postawy społecznej w oparciu o fundament świadomości
Przykłady tematów szkoleń

I. kluczowe elementy i najlepsze praktyki w obszarze whistleblowing
II. Szkolenie dla kadry i zespołów reagowania – rozpatrywanie zgłoszeń
III. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji