Oferta

Archiveco

Pakiet wdrożeniowy

Dzięki wdrożeniu organizacja wykaże zgodność z  obowiązującymi przepisami, podniesie poziom raportowania, rozwiąże problemy przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony osobom gotowym do podjęcia działań.

III etapy wdrożenia

I. opracowanie procedury
II. komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
IIII. szkolenie z zaimplementowanych rozwiązań

Archiveco

Pakiet informacyjny

Szkolenia i właściwe informowanie uczestników ma na celu budowę właściwej postawy społecznej w oparciu o fundament świadomości

Przykłady tematów szkoleń

I. kluczowe elementy i najlepsze praktyki w obszarze whistleblowing
II. Szkolenie dla kadry i zespołów reagowania – rozpatrywanie zgłoszeń
III. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

Archiveco

Pakiet kontrolny

Regularne monitorowanie wzmacnia przesłanie, że kierownictwo wyższego szczebla jest zaangażowane w uczciwość i etyczne zachowanie.

Obszary do monitoringu i kontroli

I. Audyt kanałów zgłaszania nieprawidłowości
II. Ewaluacja systemów informowania o nieprawidłowościach
III. Weryfikacja realizacji polityki – zero tolerancji dla działań odwetowych