Do czego zobowiązuje dyrektywa pracodawców?

Do czego zobowiązuje dyrektywa pracodawców?

Ochrona „sygnalistów” to nowe obowiązki dla organizacji prywatnych i publicznych.

Utworzenie w organizacji skutecznych i bezpiecznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości: obowiązek dotyczy firm zatrudniających ponad 50 pracowników oraz gmin liczących ponad 10 000 mieszkańców. Polski ustawodawca może wdrożyć niższe progi, gdyż dyrektywa nie ogranicza możliwości poszerzenia powyższych obowiązków dla mniejszych firm i gmin.

Dyrektywa nakazuje tworzenie bezpiecznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości. Mają to być kanały zarówno wewnątrz organizacji, jak i kanały skierowane do organów publicznych. Nowe przepisy dają też sygnalistom dużą ochronę przed odwetem i zobowiązują organy krajowe do odpowiedniego informowania obywateli i szkolenia urzędników publicznych oraz pracowników organizacji, jak postępować w przypadku sygnalizacji nieprawidłowości.

Każda organizacja powinna też wdrożyć odpowiednią procedurę zgłaszania nieprawidłowości.

Procedura powinna uwzględniać:

  • zakres stosowania i odpowiedzialności
  • zasady wysyłania i odbierania zgłoszeń
  • zasady realizacji działań następczych
  • sposoby rejestracji zgłoszeń
  • obowiązujące zasady poufności
  • zasady przekazywania informacji zwrotnej do zgłaszającego