Polityka zgłaszania nieprawidłowości

Polityka zgłaszania nieprawidłowości

Każda organizacja przywiązująca wagę do doskonalenia, rozwoju, zapewnienia zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawa oczekuje, że wszyscy pracownicy będą działać zgodnie z przyjętymi praktykami i zasadami biznesowymi. Organizacje dążą do sytuacji w których pracownicy podejmują działania w sposób etyczny i

+ więcej
Wdrażanie dyrektywy o ochronie sygnalistów w Polsce

Wdrażanie dyrektywy o ochronie sygnalistów w Polsce

W dniu 7 października 2019 r. Rada Unii Europejskiej oficjalnie przyjęła nową dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa unijnego. Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26 listopada 2019 r. i weszła w życie

+ więcej
Do czego zobowiązuje dyrektywa pracodawców?

Do czego zobowiązuje dyrektywa pracodawców?

Ochrona „sygnalistów” to nowe obowiązki dla organizacji prywatnych i publicznych.

Utworzenie w organizacji skutecznych i bezpiecznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości: obowiązek dotyczy firm zatrudniających ponad 50 pracowników oraz gmin liczących ponad 10 000 mieszkańców. Polski ustawodawca może wdrożyć niższe progi, gdyż

+ więcej